Bilby's Bush Adventures

Interaktivní představení pro 4. – 5. (případně 6.) třídy ZŠ. Procvičují se průběhové tvary sloves, přívlastky, předpřítomný čas, slovní zásoba.

Dr Klutz představí dětem malého vačnatce zvaného „bilby“ a ostatní typicky australská zvířata, jejich charakteristiku a prostředí, ve kterém žijí. Bilbyho příběh začíná v momentě, kdy dva nezbední kluci způsobí požár v buši. Fouká silný vítr a požár se rychle šíří. Zvířata (děti) vedeni malým bilbym se rozhonou společně vyhrabat velkou noru, jako je ta, ve které žije jejich kamarád wombat, a tak se zachrání.

Maximální počet dětí 110

Cena 5 000 Kč
Cenu na žáka je případně možné dohodnout individuálně podle počtu dětí.